A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja, A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja, 5 tipp, ami segít leszokni a dohányzásról


Szinte mindennek van Világnapja: ellene, mellette. Létezik hát — miért is ne? Ezen a napon a lelkiismerettel rendelkező dohányosnak illik magába szállnia és elgondolkoznia, elkeserednie, felháborodnia azon, hogy a dohányzás mily romboló az egészségre, és hogy mennyien lépnek meggondolatlanul a lassú, de biztos öngyilkosság ösvényére; mi több, füstölésükkel nemcsak önmagukat, de környezetüket, nemdohányzó társaikat is veszélybe sodorják.

E napon, ha másért nem is, a dohányzás rabjainak legalább emberiességi megfontolásból, otthon kellene hagyniuk csomag cigarettájukat, sőt — végképp el is feledhetnék. Ritkán történik ez. Vannak viszont konferenciák, plakátok, manifesztumok, ellenkampányok a sajtóban, határozatok, szigorító törvények, kitiltások, pénzbírságok.

Vannak továbbá leszoktató szerek, gumik, tapaszok, aromásított elektromos füstölőkütyük és más hasonló szimulakrumok meg szurrogátumok.

Szokj le a dohányzásról egy óra alatt! (Hipnózis) Abbahagytam a dohányzást és beteg voltam

Érdekes, hogy szembeötlő hatástalanságukon, ártalmatlanságukon senki még csak el sem csodálkozik. Pedig a tét éppen a dohányzás visszaszorítása, a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja is — eltüntetése lenne; manipulációval, szelíd erőszakkal.

Való igaz, ma nem alkalmazhatók olyan meredek megoldások, mint hajdanán a cári Oroszországban, amikor orrcsonkítással büntették a dohányzást; vagy amilyen az amerikai szesztilalom volt a múlt század harmincas éveiben. Ha lehetne, sem lenne sokkal több eredményük, mint a világnapi konferenciáknak vagy a leszoktató ragtapaszoknak… Láttam egy gyermekrajzot, az obligát világnapi verseny-járdarajz volt talán: cigarettából kibodorodó füstfelleget ábrázolt, amint egyre nőtt — mint a palackba zárt szellem —, beborította az embereket, majd óriás kísértetté hatalmasodva, a Földgolyót fojtogatta.

Azt a kulcsképet mutatta meg, ami az elrettentő ellenplakátokról, felvilágosító filmekből valahogy mindig kimarad, de aminek hiányában minden ellenkampány, konferencia, törvény-határozat és ragtapasz eredménytelen, és az is marad. A kulcskép maga a bodorodó kísértet: a démon. A gyerek látta.

Fura dolog azt tanítani a gyermekeknek, hogy démonok, kísértetek nincsenek.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Megtévesztheti őket, akik még tudják, látják, amit mi is tudnánk, ha még jó idejében ki nem fújták volna a fejünkből. A démonok, attól, hogy a mesékbe meg a babonákba zárjuk őket, nem szűnnek meg létezni.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Ellenkezőleg: a palackba zárt szellem módjára egyre dühösebbek lesznek, és mivel láthatatlan réseken keresztül úgyis kiszivárognak, csak annál veszélyesebbek.

Márpedig a z el nem ismert ellenséget nemhogy legyőzni nem lehet, de ellene küzdeni is csak árnyékbokszolás. Pedig, a démon ott lesz mindig, benne lesz, még mielőtt az első szálra rágyújtana; ott lesz apja kezében, amikor kiveri a szájából; vagy a tanáréban, amint a megrovást írja; vagy a barátjáéban, amikor megkínálja; legfőképp mindenütt, ha közömbösen észre sem veszik.

Ott van a csábos cigaretta-reklámokban, és ott van a konferenciákban, az ellenkampány ijesztő fotóiban, a szigorú törvényekben, a hajdani csonkító késben. Ott van mindenütt, mindenkiben, aki cigarettázik, és aki harsog ellene. Ott van, és nevet. Ezért eredménytelen a törvény és orvosi tanács és konferencia és gyermekrajz-verseny. Nem is tehetem meg, hiszen még a magaméval sem boldogulok. Pedig, már ismerem.

Miért kell neked a dohányzás? A nyelv fáj a dohányzás miatt

És ismerheti minden dohányos, aki már próbált leszokni róla egyszer is. Csábít, izgat, csillapít, megnyugtat, elbódít, körbefon, szeretteti magát.

  • Mi történik, ha fokozatosan leszokik a dohányzásról
  • Smoke Out Összetevői Elkészítése Nem mehetünk el sehova a barna hajú Desdemona napfényszínben, Simándy József, a barna bőrű Othello világos vörösben, Simándy áttetsző kék szeme - barna!
  • 6 hónap után hagyja abba a dohányzást
  • A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja A dohányzásról való leszokás a célod, vagy az, hogy egészséges légy?

S ha menekülnél, hiányával gyötör meg, aztán készségesen visszafogad, mint egy ravasz elhagyott szerető. A démon ismeretlensége nem felismerhetetlenségéből, hanem félreismerésé­ből adódik. Tudósok, orvosok százai—ezrei igyekeznek kimutatni a dohány, a nikotin mérgező, gyilkos hatását.

Ez egyre nagyobb sikerrel is jár — a közvéleményen is érezteti hatását —, bár eredményt, természetesen, nem hoz. A démon csak halványodik, ami nem megszűnését, hanem mindössze felismerhetetlenségét okozza. Ebben áll a démon ravaszsága — és az ember vaksága. Persze, ma szégyellünk hinni a kísértethistóriákban.

  • Dohányzásról való leszokás terhes nők számára
  • Leszokni az asztalra való dohányzásról Szokj le a dohányzásról egy óra alatt!
  • Dohányzásból származó mágnes használata
  • Однако Беккер был слишком ошеломлен, чтобы понять смысл этих слов.

Felvilágosult ember abban hisz, amit lát, hall, érez. Pontosabban, még abban sem — hiszen, de jó is lenne! A démonnak, sajnos, súlya nincs, képlete sincs, nem is mér­hető semmiképpen; ezért újabban ki is záratott a valósan létezők világából. Így nem csoda, hogy azt a feljegyzést, miszerint Jean Nicot a francia udvarban körül még orr-rákot is gyógyított dohánnyal — kétkedéssel fogadják még a szakemberek is. Pedig, miért ne gyógyíthatott volna?! Ha azt írom: démon — nem kell azonnal egy förtelmes, alattomos, rosszindulatú dzsinnre gondolni.

A démon önmagában nem föltétlenül rosszindulatú. Azonban a démon igenis, veszélyes. Veszélyes, akár a tűz vagy a kígyó. A démon akkor válik gonosszá, ha elfojtják, elnyomják, elfelejtik, elhomályosítják, száműzik, szembefordulnak vele.

Ha megfosztják létterétől.

Száműzik, idegenné teszik. Ez történt a dohánnyal is.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Mert ma az emberek nem dohányoznak, hanem nikotinizálnak. Ma már kevesen tudnak dohányozni én sem — minél többet füstölnek, minél többet cigarettáznak; azaz minél inkább nikotin-függőkké válnak, annál kevésbé tudnak dohányozni. Így lesz a dohányzás öngyilkos nikotinizálássá, így lesz a Dohány Démona rosszindulatúvá. Nehogy azt higgye bárki is, hogy a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja dohány eleve mérgező.

Leszokni az asztalra való dohányzásról

Nehogy azt higgye, hogy a dohány lényege a fojtogatás. Az ember tette méreggé a dohányt, úgy, hogy nikotinná lekémizálta. Az ember változtatta fojtogató lidérccé a Dohány A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja úgy, hogy helyéből kimozdította, lealjasította, létterétől és lényegétől megfosztotta — tehát kisemmizte.

Ezt tette az európai ember. Kisemmizte a démont, és fegyvert adott a kezébe: a nikotint.

A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

A dohány elsősorban és mindenekfölött növény — művelt növény. És mint minden művelt növény — szent. Őshonában, az iker-földrészen isten volt, aminthogy az volt a kukorica vagy a krumpli is. A fölényes hódítók a növényt átrabolták Európába, ám az istent ottfeledték. De átkelt az is az Óceánon — csakhogy akkor már démonként, a nikotin gyilkos álarcát viselve.

Dohányzás és a leszokás a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

A dél-amerikai tereno indiánok nem tudnak nikotinról. De ismerik a Dohány eredetét. Úgy mondják, hogy egy emberevő boszorkány-asszony meg akarta mérgezni férjét, majd fel akarta falni. Ám a férfit szemfüles fia figyelmeztette a veszedelemre, így sikerült ármányos asszonyát egy állatoknak ásott csapdába csalnia, ahol az meg is halt. Az imígy a boszorkány sírjává vált verem tetején később különös növény nőtt, amit a férfi leszedett, megszárított, és meggyújtván, éjszaka titokban elfüstölte — azaz elszívta.

Így született a Dohány, és így lett szokássá a dohányzás — az ügyes férfi emlékére. Lévi-Strauss, aki lejegyzi a történetet, felboncolja, kielemzi, strukturális ellentétpárokat mutat ki benne-belőle, de azt nem mondja el, hogy mi ez.

A Dohány alkímiája.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

Az ős férfi tette óta örökkön áhítattal újra és újra elvégzett szakrális rítus — szimbolikus transzmutáció, a Dohány átlényegülései: asszony— föld—növény—tűz—füst—szellem: az asszony putrefactiója földdé, a föld metamorfózisa növénnyé, a növény víztől való separatiója szárítással, a levelek incineratiója parázzsá, a parázs sublimatiója füstté, azaz léggé, azaz szellemmé — ami: férfi-princípium. Tehát alkímiai coniunctio: hierogámia — szent nász.

Élet és halál, az elemek örök körkörös transmutatiója. Ez a Dohány lényege.

a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja

A tereno indián, aki ültet, gyűjt, válogat, szárít, gyújt, füstöl — az alkímiai szertartást végzi — a Dohány A dohányzásról való leszokás legreálisabb módja együtt vele, általa az életet műveli: a földet műveli, a dohányt műveli, a törzsét műveli, magát műveli. Amikor a földet, a dohányt műveli, szeretettel műveli, mert őseit műveli, fiait műveli. Amikor meghal, föld lesz belőle, dohány lesz belőle, füst lesz belőle, szellem lesz belőle — majd a fia műveli.

Aki a földet műveli — és szeretettel műveli, atyja az annak. Atyja azért, mert tudja, hogy ő a föld fia.

Prágai Magyar Hirlap, A sáfok iráni; érdeklődők­nek még élénk emlékezetében van a mérne­tek által a mailt évi berlini olimpiai játékok­kal kapcsolatiban megrendezett müncheni nagy sakkolimpia, amely huszonegy nemzet sakkcsapatát gyűjtötte össze grandiózus küz­delemre az Isar-parti Athéniba. A népeknek ez a páratlan szellemi versengése nagy magyar sikerrel végződött: a Maróczy csapatka pitánysága alatt küzdő nyolcas magyar csapat első lett és megnyer­te az olimpiai arany érmeket.

Szeretettel ás, gyűjt, szárít, füstöl. Az életet műveli. Sose hallott nikotinról. De tudja, hogy a Dohány méreg, és emberevő: veszélyes. Csapdába ejtette azonban és megszelídítette. És a Dohány nem mérgezi, nem fojtja meg. Együtt él vele. A nikotin nem áll közéjük. Észak-Amerikában, Carlos Castañeda beavatást nyert Don Juan, a pueblo indiánok sámánja révén a Dohány misztériumába is — ellenben a nikotint meg sem említi.

Hehaka Sapa, a Fekete Szarvas, a sziúk nagy törzsfőnöke élete alkonyán feltárta a fehéreknek a pipázás rítusainak rejtett értelmét, úgy, ahogy azt ő Hehaka Pától hallotta, a kalümet nagymesterétől.

A kalümet az áldozati oltár, ahol a dohányt, azaz a földet elégetik, és így szellemmé változtatják; a beszívott füstöt a négy égtáj — tehát a világ teljessége felé fújva.

Prágai Magyar Hirlap, 1937. február (16. évfolyam, 26-49 / 4172-4195. szám)

A lakota indiánok sámánja, a Tőr is felfedte a leszokni a dohányzásról 15 éves tapasztalattal wakan — azaz szentség — titkát: a pipáét. A füstöt — tehát a Dohány Szellemét — mint az ember leheletét, meg kell osztani a Négy Széllel, az Éggel, a Négy Világtájjal, az idő kerekségével — a Világ Teljességével —, körbekínálni a föld leheletét az ég négy lélegzetének, azaz lélek-zetének.

A pipafüst lényege, hogy láthatóvá teszi a láthatatlant: a szeleket, az emberi lélegzetet, a pipát megosztók közti szálakat; és felviszi az emberi lelkek fohászát a Nagy Szellemhez, aki­től minden élő és való nyerte létét és lélek-zetét; összeköti az imádkozókat az égi lényekkel: felhőkkel, nappal, csillagokkal meg a dohányzásról való leszokás legreálisabb módja szent ősökkel.

A minden teliholdkor megismételt Szent Pipa rítusa szinte minden törzsnél ha árnyalatnyi különbségekkel is a nyárközépi Naptánc emlékezetére történik; sascsont-sípok zenéje mellett. Ez a Dohány Démon szerepe: megmutatni a láthatatlant, összekötni eget-földet, elvinni az őshöz, az éghez az embert — hordani lelkét, lélegzetét, imáját; őriz­ni a Naptáncot egyik nyárközéptől a másikig, egyik világtól a másikig.

Ezért a legnagyobb szentség a pipa, a békepipa, amit magától a Fehér Bölény Asszonytól kaptak az ősök, azért, hogy egymáshoz, a világhoz, az éghez fordulhassanak. A Dohány a megszólíthatóság zálogául adatott, ő maga a megszólíthatóság. A pipaszóra válaszolnak az élők és a holtak — a szél hordozta füsttel átölelik egymást. A Dohány Démona a Lélek Követe, ezért béke- a pipa. Béke a pipa, mert a füstöt megosztva megosztják lélegzetüket, lélegzetüket megosztva megosztják lelküket, lelküket megosztva eggyé válnak egymással, a világgal.

Fórum / Nikotin, Démon

Ez az értelme annak is, hogy a haida indiánok harci bárdjának tomahawkjának foka békepipává kalümetté van faragva. Elásni a csatabárdot, annyi, mint megfordítani azt — a háborút a törzsek és a világ békéjévé füstölni a kalümet oltárán. Ők sem hallottak a nikotinról. És a Dohány Szelleme nemhogy megmérgezné — inkább feloldja őket.

Feloldja és Összeköti.